Algemene Voorwaarden en Privacy


Algemene voorwaarden en AVG

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Mauna Yoga betreffende deelname aan groepslessen, workshops, massages en trainingen. Op alle overeenkomsten tussen Mauna Yoga en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contact gegevens, zoals het e-mailadres, het telefoonnummer, het melden of opgeven van fysieke klachten.

Alle wijzigingen en nieuwtjes zijn te lezen in onze nieuwsbrieven.

De leiding van Mauna Yoga heeft recht te allen tijde de algemene voorwaarden, vakanties, tarieven, lestijden, lesdagen en huisregels aan te passen. Lees ook onze privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens.

INSCHRIJVING EN OPZEGGEN Bij Mauna Yoga kun je je inschrijven voor een vast lesuur of losse lessen nemen. Zodra de deelnemer zich registreert voor vaste lessen, d.m.v. een inschrijfformulier, gaat hij/zij akkoord met de algemene voorwaarden van Mauna Yoga.

Als een lid 2 maanden inactief is, d.w.z. geen lessen heeft gevolgd, wordt het lidmaatschap beëindigd, tenzij er andere afspraken zijn met de deelnemer. De persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de administratie van Mauna Yoga.

Een gratis proefles kan maar één keer worden gevolgd, dus na een hernieuwde inschrijving kan deze niet meer worden geboekt.

Het lidmaatschap dient tijdig en mondeling of schriftelijk te worden opgezegd 4 weken voor het aflopen van het abbonement.

Workshops en Massages worden via email geboekt en geannuleerd.

BETALEN, BOEKEN, ANNULEREN, INHALEN, RESTITUTIE, BEVRIEZEN. Deelnemers kopen hun abonnement via een factuur die per email wordt verzonden. Annuleren van lessen doen zij via email of whatsapp, bij voorkeur 24 uur van te voren, maar uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Op tijd afgemelde lessen kunnen in overleg worden ingehaald op een andere dag of tijdstip bij een collega Yoga docent.

Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Mauna Yoga het recht invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen. Indien betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren of om welke reden dan ook, wordt de incasso na twee weken nogmaals aangeboden en € 20,- storneringskosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk.

In uitzonderlijke gevallen kan een leskaart of een abonnement worden bevroren in overleg met de leiding van Mauna Yoga. Bij langdurige uitval, door bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige ziekte, kan in overleg met de leiding de bevriezingsperiode voor een bepaalde tijd worden. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen. Gedurende de bevriezingsperiode wordt er niet geïncasseerd.

VAKANTIES EN FEESTDAGEN Mauna Yoga is gesloten op feestdagen en open tijdens de schoolvakanties. In de zomervakantie draait er een speciaal zomerrooster.

AANSPRAKELIJKHEID & EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 

– Elke deelnemer dient de docent/ masseur op de hoogte te stellen van zijn of haar lichamelijke klachten en/of blessures . Als de deelnemer fysieke klachten heeft/of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen alvorens aan de les deel te nemen. Indien de (huis)arts akkoord gaat, kan de deelnemer de les volgen.
– Deelname aan de lessen/workshops/massages of trainingen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Mauna Yoga sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die is ontstaan tijdens of door de lessen of massages. Het is nu eenmaal een feit dat elke vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en de deelnemer is daar zelf voor verantwoordelijk.
– Mauna Yoga is niet aansprakelijk voor het verliezen, beschadigen en/of zoek raken van uw eigendommen.
– De docent/de leiding heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les of massage te ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de deelnemer. Dit geldt ook indien de deelnemer zich niet wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur/leiding of anderszins.

De Massages zijn op geen enkele wijze seksueel getint en Mauna Yoga staat niet toe dat ideeën, vragen of handelingen hierover plaatsvinden op de locatie of tijdens telefonisch contact of contact anderszins.

– Mauna Yoga heeft het recht iemand het lidmaatschap of een massage te weigeren, indien er gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld op basis van eerdere ervaringen met de persoon in kwestie. Mauna Yoga kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de algemene voorwaarden houdt.

DE LOCATIE
Betreed en verlaat het pand rustig, zonder overlast voor omwonenden of medepandgebruikers. In verband met de hygiene liever niet met buitenschoenen in de trainingszalen lopen. In de studio staat bij binnenkomst een schoenenkast waarin je je schoenen in kan doen en/of een kleedruimte waar de schoenen kunnen worden gelegd. Roken is in de gehele studio verboden.

MEENEMEN
Draag kleding waarin je gemakkelijk kan bewegen, schoeisel is niet nodig (voor de yogales of -workshop).
Verder een flesje water als je wat wilt drinken tussen de yogales door en een handdoek voor over de mat. Doe horloges en grote sieraden af om beschadiging aan het lesmateriaal en aan jezelf te voorkomen. Ook tijdens de massage.

PROBLEEM MET BETALEN? OVERLEG!
Laat de hoogte van het lesgeld of een massage nooit de reden zijn om je niet (opnieuw) aan te melden. 
Als het nodig is, kunnen we samen zoeken naar een betaalbare oplossing zodat je toch deel kunt nemen aan de lessen of een massage kunt ontvangen.

ZWANGERSCHAP
Yoga kun je blijven volgen tijdens je zwangerschap tot het moment van bevalling. Echter, Mauna Yoga is nog niet bevoegd en bekwaam in het begeleiden van zwangeren tijdens Yoga.
Wij adviseren je dan ook om op zoek te gaan naar speciale zwangerschapsyoga. Mauna Yoga kan je hierin óók doorverwijzen.

LAAT JE COMPETITIEVE MINDSET LOS
Je traint immers voor jezelf en niet voor een ander. Het doel van de lessen is dat je ‘mindful’ aanwezig bent. Als je met aandacht aanwezig bent en bewust beweegt dan zal je geest tot rust komen. Het gaat er niet om hoe het er uit ziet, maar wat je voelt en ervaart van binnen. 

WEES LIEF VOOR JEZELF EN ACCEPTEER WAAR JE BENT EN HOE JE JE VOELT
Rust uit als je voelt dat je het nodig hebt. Voel je vrij om oefeningen aan te passen als dingen niet goed voor je voelen. Je kan ook altijd aan de docent vragen of er andere alternatieven zijn. Ervaring is niet nodig voor de lessen. Als er medische indicaties zijn of andere dingen waar je rekening mee moet houden in de les, geeft dat voor de les door aan de docent. 

PROBEER REGELMATIG TE KOMEN, OOK AL BEN JE MOE OF HEB JE HET DRUK
Je zult ervaren dat jij je er beter door voelt. Als je echt resultaat van je yogabeoefening wilt hebben, dan is minimaal 2 keer per week trainen het beste. Eén keer in de week trainen is een mooie start.


Privacyverklaring

Mauna Yoga neemt de privacy serieus:
We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, we zullen er op een eerlijke manier mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij verzamelen, wat we ermee doen en wat je rechten zijn.

Welke informatie verzamelen wij:
De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens die je aan ons verstrekt door middel van het inschrijfformulier en/of anamneseformulier worden door ons bewaard.

Hoe bewaren wij je persoonsgegevens:
Je persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden door ons digitaal bewaard en het inschrijfformulier wordt opgeborgen op een locatie die niet voor derden toegankelijk is.

Wat doen wij met jouw gegevens:
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende activiteiten:

  • Het eventueel aanpassen van aangeboden Yoga oefeningen of Massage
    • Het bevestigen van een inschrijving
    • Het versturen van een factuur
    • Het beantwoorden van jouw vragen
    • Het versturen van een nieuwsbrief

Gegevens worden niet gedeeld met derden:
We zullen nimmer persoonsgegevens verstrekken aan anderen, tenzij dit nodig wordt geacht en je daar toestemming voor geeft. We verkopen geen persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens en communicatie:
We bewaren je naam en mailadres voor onbepaalde tijd, zodat wij je onze nieuwsbrief kunnen sturen. Bij elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je af kunt melden.
De andere persoonsgegevens verwijderen wij direct na opzegging.

Inzage in je gegevens en correctie:
Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens die wij van jou bewaren.
Indien je je gegevens wilt inzien en/of corrigeren is dat altijd mogelijk, stuur daarvoor een mail aan maunayogaenwellness@gmail.com

Verwijderen van gegevens in ons bestand:
Als je om welke reden dan ook je persoonsgegevens wilt verwijderen kun je een mail sturen aan maunayogaenwellness@gmail.com Wij zullen dan direct jouw gegevens uit ons bestand halen.

Gegevens op onze website of Facebook verwijderen:
Wij plaatsen soms foto’s van deelnemers en teksten over Yoga en Massage op onze website en op Facebook. Wij zullen er altijd voor zorgen dat dit op een respectvolle manier gebeurt. 
We plaatsen ook foto’s en teksten die jij of andere leden ons aanleveren. 
Als je bezwaar maakt tegen een foto of tekst, of je toestemming wilt beëindigen, kun je een mail sturen naar maunayogaenwellness@gmail.com. Wij zullen dan direct jouw gegevens verwijderen